جشن فارغ التحصیلی دانشجویان رشته تکنولوژی پرتوشناسی و هوشبری ورودی مهر۹۲