راه اندازی نخستین آزمایشگاه مهارتهای آزمایشگاهی (skill lab) در دانشکده پیراپزشکی

نظر به اینکه دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی دوره کارآموزی در عرصه خود را در تعداد محدودی از آزمایشگاههای بیمارستانهای آموزشی می گذرانند و با توجه به دستگاهی و اتومات شدن اکثر آزمایشات و همچنین عدم امکان انجام آزمایشات دستی و محدودیت های موجود در رابطه با کسب مهارتهای لازم و کافی آزمایشگاهی و به منظور ارتقاء سطح علمی و عملی دانشجویان این رشته، بر آن شدیم تا در دانشکده و در حد امکان این آزمایشگاه را با مساعدت همه جانبه هیئت رئیسه دانشکده و به همت مدیر گروه خانم دکتر فرخنده پورسینا و تلاشهای بی وقفه مربی محترم جناب آقای مهدی خواجه و همزمان با ایام خجسته دهه فجر ۹۴ راه اندازی نمائیم تا دانشجویان بتوانند به راحتی و بدون دغدغه خاطر با برخی از مهارتهای آزمایشگاهی مهم آشنا شده و عملاً این مهارتها را کسب نمایند که به یاری خداوند در آینده شغلی خود بتوانند به نحو احسنت از آنها بهره ببرند.