سمینار آموزشی دوره های پیشرفته سی تی اسکن

در همکاری مشترک توسط انجمن علوم پرتونگاری استان اصفهان، مرکز آموزش مداوم و گروه و دانشجویان تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در روزهای ۴،۵،۱۸،۱۹ و ۲۵ آذرماه ۱۳۹۵، به مدت ۵ روز سمینار آموزشی دوره های پیشرفته سی تی اسکن (CT) جهت همکاران پرتوکار استان اصفهان و دانشجویان رادیولوژی در تالار دکتر شریعتی برگزار می گردد.

این دوره اولین بار در ایران با داشتن ۴۰ امتیاز آموزش مداوم برای همکاران پرتوکار استان، که از طریق مرکز آموزش مداوم (امتیاز بازآموزی) صادر خواهد شد و برای دانشجویان با اعطای مدرک معتبر توسط انجمن علوم پرتونگاری صادر خواهد شد.

علاقمندان جهت ثبت نام می توانند با مراجعه به سایت مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشجویان و از طریق دبیر کمیته دانشجویی آقای اسماعیلی (۰۹۱۶۲۵۰۴۴۰۹) تماس حاصل فرمائید.

 

دبیر علمی همایش: مهندس جمشید شوشتریان سرپرست گروه تکنولوژی پرتوشناسی دانشکده پیراپزشکی

 

سایت مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: WWW.IRCME.IR