قابل توجه دانشجویان ترم آخر: یازدهمین دوره آزمون کارشناسی به پزشکی