معرفی رشته

رسالت رشته علوم آزمایشگاهی مبتنی بر تربیت افرادی است که طی دوره تحصیلی خود و در اتمام دوره، قادر به انجام آزمایشات مختلف شامل بخش های بیوشیمی خون و ادرار، هورمون شناسی، سرولوژی، قارچ و انگل شناسی، باکتری شناسی، بانک خون، آسیب شناسی و ژنتیک پزشکی باشند.

ارتباط صحیح آزمایشگاه و پزشک و تبادل اطلاعات دقیق، صحیح و کامل باعث تشخیص به موقع بیماری، درمان مناسب و حفظ سلامت جامعه می گردد.

دانشجویان فارغ التحصیل در این رشته می توانند در مقاطع بالاتر (کارشناسی ارشد) و سپس (دکترای تخصصی Ph.D) در رشته های مختلف و مرتبط ادامه تحصیل دهند.

با توجه به پیشرفت و گسترش روز به روز دانش علوم آزمایشگاهی، دانشجویان در طی دوره تحصیلی خود باید توانایی استفاده از روش های جدید و دستگاههای الکترونیکی پیچیده را نیز کسب نمایند.

در نهایت برنامه آموزشی این رشته، به گونه ای تدوین شده است که اهداف زیر را پوشش می دهد:

۱- نیاز آزمایشگاههای تشخیص طبی و بالینی جامعه را برآورده می سازد.

۲- خدمات مورد نیاز آزمایشگاههای مراکز بهداشتی جهت برقراری نظام سلامت جامعه را ارائه دهد.

۳- افراد فارغ التحصیل توانایی ارائه خدمات در آزمایشگاههای تحقیقاتی و آموزشی جامعه را نیز داشته باشند.

۴- روشهای آموزشی در حدامکان منطبق با تکنولوژی های جدید این رشته به روز شوند.