معرفی گروه

معرفی گروه

در سال ۱۳۴۷ با شکل گیری گروه پابیولوژی در دانشکده پزشکی با مدیریت آقای دکتر کامبیز حاذقی تربیت تکنسین علوم آزمایشگاهی در این گروه آغاز شد.

که بعداً تبدیل به دوره لیسانس علوم آزمایشگاهی و بعد از انقلاب فرهنگی تبدیل به دوره کاردانی علوم آزمایشگاهی گردید. از سال ۱۳۸۷ تا کنون در مقطع کارشناسی ناپیوسته و علاوه بر آن از مهرماه سال ۹۰ در مقطع کارشناسی پیوسته پذیرش دانشجو ادامه دارد.

در شهریور سال ۱۳۹۳ با راه اندازی دانشکده پیراپزشکی رشته علوم آزمایشگاهی زیر مجموعه این دانشکده قرار گرفت.