کسب مقام سوم (مدال برنز) در مسابقات جهانی تکواندو کره جنوبی