کمیته تحقیقات دانشجویی

////قابل توجه دانشجویان گرامی دانشکده پیراپزشکی////

 

با توجه به اینکه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی در آستانه راه اندازی می باشد، خواهشمند است دانشجویان علاقمند به تحقیق و پژوهش، جهت ثبت نام و عضویت در کمیته مذکور، به دفتر گروه رادیولوژی (آقای دکتر چاپاریان) مراجعه نمایند تا اقدامات بعدی انجام گردد.