رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی

 جلسه شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی روز شنبه مورخ 1403/03/12 با حضور معاونین و مدیران گروهها در سالن شورای دانشکده برگزار و در خصوص مسائل آموزشی و نامه های پیرامون آن بحث و تبادل نظر گردید.